Resonerende Rum ønsker at skabe nye musikalske værker og formater, der gør den moderne samtidsmusik folkenær og relevant for en bredere og mere mangfoldig publikumsskare.

At værkerne er folkenære, betyder, at de kommer publikum – folket – så nært som muligt. Både helt konkret og i overført betydning.

Ved at gøre mødet med værket tilgængeligt for publikum og tilpas insisterende og ved samtidig at gøre det til et fysisk møde – fx ved at sætte lyd til scenegulvet eller tilskuerrækkerne og omdanne rummet til et klingende fundament – ønsker Resonerende Rum at facilitere rum, hvor ’folk’ frit kan møde, undersøge og opleve den moderne samtidsmusik af højeste kunstneriske kvalitet.