Resonerende Rum ønsker at skabe musikalske oplevelser, der resonerer i publikum.

At musikalske oplevelser resonerer, betyder, at de bliver forstærket i en eller anden form. Det kan være emotionelt; at musikken skaber genklang og forstærker noget inde i publikum. Det kan være rent fysisk; at oplevelsen resonerer, ved at bestemte objekter i rummet bliver bragt til at vibrere. Det er fornemmelsen af, at musikken forstørrer eller udvider noget inde i den enkelte og samtidig i verden; at der ved hjælp af lydens svingninger åbner sig nye sammenhænge og lag, som publikum kan fordybe sig i.

Ved at skabe resonerende oplevelser og processer, hvor publikum kan træde ind i værket og forbinde sig med det, ønsker Resonerende Rum at skabe et frirum – en trykken på pause – hvor publikum bliver taget ud af deres funktion, og hvor der opstår et møde med den moderne samtidsmusik, der har dannelseseffekt.