Resonerende Rum ønsker at facilitere samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og aktører, der kan bidrage til at udvikle, gennemføre og forankre en fælles vision for den moderne samtidsmusik og fremtidens kulturinstitution.

Som en nomadisk institution, der ikke er geografisk forankret, former og formes Resonerende Rum af de samarbejder og miljøer, den er en del af.

Ved konstant at opsøge og flytte sig dertil, hvor der er et behov og ved at orkestrere og sammensætte besætningen fra projekt til projekt, ønsker Resonerende Rum at skabe en dynamisk, nysgerrig og improviserende kulturinstitution, der klinger i den enkelte og skaber genklang i verden.

Læs mere om visionen og tankerne i artiklen “Vil danne skole for moderne samtidsmusik”