Resonerende Rum er en ‘skole’ for moderne samtidsmusik. Men ikke en skole i moderne forstand. Den er hverken bygget af mursten eller fyldt med elever og lærere, der følger et fastlagt skema eller et curriculum. Det er en skole i ordets oprindelige betydning, nemlig ”den frie tid” – et sted, hvor kunst og kultur kan vendes og drejes uden hensyn til, om det er økonomisk rentabelt eller kan bruges til noget specifikt. Et rum, hvor moderne samtidsmusik har dannelseseffekt.

Med afsæt i nyskabende musikalske værker og tværgående samarbejder ønsker Resonerende Rum at skabe en platform for folkenære, kunstneriske oplevelser, der resonerer i publikum og samtidig danne skole for måden, vi anskuer, anvender og organiserer kunst- og kulturinstitutioner på i dag.

 

Resonerende Rum ønsker at skabe nye musikalske værker og formater, der gør den moderne samtidsmusik folkenær og relevant for en bredere og mere mangfoldig publikumsskare.

At værkerne er folkenære, betyder, at de kommer publikum – folket – så nært som muligt. Både helt konkret og i overført betydning.

Ved at gøre mødet med værket tilgængeligt for publikum og tilpas insisterende og ved samtidig at gøre det til et fysisk møde – fx ved at sætte lyd til scenegulvet eller tilskuerrækkerne og omdanne rummet til et klingende fundament – ønsker Resonerende Rum at facilitere rum, hvor ’folk’ frit kan møde, undersøge og opleve den moderne samtidsmusik af højeste kunstneriske kvalitet. 

Resonerende Rum ønsker at skabe musikalske oplevelser, der resonerer i publikum.

At musikalske oplevelser resonerer, betyder, at de bliver forstærket i en eller anden form. Det kan være emotionelt; at musikken skaber genklang og forstærker noget inde i publikum. Det kan være rent fysisk; at oplevelsen resonerer, ved at bestemte objekter i rummet bliver bragt til at vibrere. Det er fornemmelsen af, at musikken forstørrer eller udvider noget inde i den enkelte og samtidig i verden; at der ved hjælp af lydens svingninger åbner sig nye sammenhænge og lag, som publikum kan fordybe sig i.

Ved at skabe resonerende oplevelser og processer, hvor publikum kan træde ind i værket og forbinde sig med det, ønsker Resonerende Rum at skabe et frirum – en trykken på pause – hvor publikum bliver taget ud af deres funktion, og hvor der opstår et møde med den moderne samtidsmusik, der har dannelseseffekt.

Resonerende Rum ønsker at facilitere samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og aktører, der kan bidrage til at udvikle, gennemføre og forankre en fælles vision for den moderne samtidsmusik og fremtidens kulturinstitution.

Som en nomadisk institution, der ikke er geografisk forankret, former og formes Resonerende Rum af de samarbejder og miljøer, den er en del af.

Ved konstant at opsøge og flytte sig dertil, hvor der er et behov og ved at orkestrere og sammensætte besætningen fra projekt til projekt, ønsker Resonerende Rum at skabe en dynamisk, nysgerrig og improviserende kulturinstitution, der klinger i den enkelte og skaber genklang i verden.

Læs mere om visionen og tankerne i artiklen “Vil danne skole for moderne samtidsmusik”

Resonerende Rum er udpeget til rytmisk specialensemble i 2021. Hvert år udpeger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik en lille håndfuld ensembler, som de mener er fyrtårne inden for deres genreområde. Resonerende Rum er blandt de tre første rytmiske specialensembler nogensinde udnævnt i Danmark.

Som specialensemble har Resonerende Rum en række forpligtelser i forhold til at udbrede sin musik i Danmark og dansk musik i udlandet. Resonerende Rum skal blandt andet være til gavn og glæde for publikum og fungere som inspiration for den musikalske fødekæde og det øvrige musikliv.

På det klassiske område har vi allerede fine specialensembler og basisensembler, og med de nye specialensembler skal de sammen sikre høj kunstnerisk kvalitet og virke som inspirator og fyrtårn for et rigt musikliv i hele landet. Vi er sikre på, at også de nye ensembler vil være bredt til stede i hele landet og medvirke til at udvikle samarbejder i nye formater (Statens Kunstfond).

Resonerende Rums status som specialensemble løber i første omgang fra 2021-2023. Med udnævnelsen følger driftstøtte i tre år.

Læs mere om udnævnelsen af Resonerende Rum som første rytmiske specialensemble

Hanne Boel, komponist og sanger (Forperson)

Bjørn Albinus, forhenværende direktør (Næsteperson)

Lene Tranberg, arkitekt

Bibi Mundbjerg, lokalpolitiker i Holstebro Kommune

Første tre nævnte er udvalgt af Resonerende Rum, hvoraf én er årligt på valg. Sidstnævnte er udpeget som repræsentant for Holstebro Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Resonerende Rum er stiftet af Lars Greve, der i dag er ansat som kunstnerisk leder i den selvejende institution.

Som træblæser, komponist og kulturinnovator er Greve anerkendt for sine nyskabende og eksperimenterende værker og projekter. Hans vision er at udvikle og kultivere brede folkelige fællesskaber gennem imødekommende, kompromisløse og kontemporære kulturprojekter. Resonerende Rum er en videreudvikling af denne vision, som foldes ud gennem en række tværæstetiske samarbejder. Han står blandt andet bag det borgerinddragende hjemstavnsportræt “Solhverv” skabt med kunstfotograf Fryd Frydendahl, og har drevet ”Folkegaven” i Holstebro Kommune, hvor multiinstrumentalisten Kresten Osgood og Greve optrådte med improviseret musik for borgere på plejehjem, kaserner, fængsler og forsorgshjem. Han har desuden lavet udgivelser med grupper i Rio og Grønland, og har udgivet en single via en kommunal borgerservicetelefonlinje samt soloalbummet “Dødedans”; et tre kilo tungt aluminiumscover, skabt i samarbejde med billedhuggeren Ingvar Cronhammar.

Greve har optrådt over hele verden med et hav af danske og internationale artister, der spænder fra indiebandet Bon Iver, improvisationharpeisten Zeena Parkins til hybridbandet Girls in Airports og Videbæk Harmonikaklub. Han har modtaget adskillige priser for musikken til udgivelser, film, teater- og danseforestillinger, og har arbejdet på flere konservatorier som vejleder, censor og forsker.

Om den kunstneriske leder, skriver institutionens forperson:

Lars Greve har en bredde i sit arbejde og et sjældent blik for det tværfaglige samarbejde. Og så kan han eksekvere på højeste niveau. Han er kompromisløs i sin kunst, men samtidig dialogsøgende i sin måde at arbejde på – han er optaget af at skabe noget, der gør en forskel – ikke kun for de få, men for de mange. Det betyder også, at man aldrig helt kan vide, hvad der kommer ud i sidste ende – andet end at man kan være fuldstændig sikker på, at det er af højeste kunstneriske kvalitet. Han er således den helt rette person til at udvikle og realisere den omfattende og visionære opgave, det er, at gøre Resonerende Rum til en toneangivende institution inden for moderne samtidsmusik (Forperson for bestyrelsen, Hanne Boel).

Læs mere om Lars Greve