Resonerende Rum er en moderne kulturinstitution, der skaber rum for nye måder at opleve, anvende og deltage i den skabende og improvise- rende musik på. Vi udvikler og realiserer projekter, aktiviteter og værker, hvor folket er med i alle dele af den kunstneriske og skabende proces – ofte starter vi på skolen, værestedet eller i den lokale forening. Andre gange udvikler vi projekter med kommuner, store institutioner eller virksomheder, der har mod på at prøve noget nyt. Vi samskaber, samspiller og samtaler for at mobilisere en kunstnerisk handlekraft. På den måde skaber vi rum for, at flere forskellige folk med forskellige forudsætninger får mulighed for at mærke og opdage nye sider af den skabende musik og af sig selv. Vi kalder det for nyskabende og folkenær musik.

De fleste kulturinstitutioner, teatre og ensembler har et foretrukket rum, hvor de præsenterer deres arbejde – det har vi ikke. Vi kan til gengæld forvandle ethvert rum til et resonerende rum. Vi bruger forskellige musikalske, kunstneriske, didaktiske og retoriske greb, der bidrager til, at musikken resonerer i den enkelte, imellem mennesker og i rummet. Resonans er den enorme energi, der opstår, når to objekter eller sjæle med samme egenfrekvens mødes. Det er resonans, når vi omdanner en 9 meter lang mur til en kæmpemæssig, vibrerende højtaler på et kunstmuseum, når vi lader unge flygtninges lydfortællinger klinge fra en butiksrude og blande sig med forbipasserende på gågaden, eller når psykisk sårbare oplever forbundetheden og lader sig rive med i en fælles, musikalsk improvisation. Uanset om vi arbejder med resonans på et fysisk eller emotionelt plan, bruger vi musikken, kunsten og improvisationen som værktøj til at skabe rum, der resonerer.

”I de sidste årtier er musik blev professionaliseret og i den bestræbelse, synes jeg, at vi har glemt potentialet og vigtigheden af ”lyden af hver dag”. Selv ikke den vildeste software eller det dygtigste statsensemble kan imitere et børnekor med 12 nationaliteter, håndværker- og industriforeningens mands- kor eller en harmonikaklub. De synger og spiller for at forenes. Det lyder må- ske ikke ”perfekt”, men det lyder jo helt enestående og menneskeligt! Hvorfor skal en konservatorieuddannet komponist helst skrive for statsensembler i sorte jakkesæt, når verden er langt mere farverig? På samme tid er jeg opta- get af at omdanne objekter til højtalere. En blodbalje, der synger og danser, trumfer jo enhver hifi-højtaler! For mig opstår der en ubeskrivelig musik,

når de medvirkendes egenfrekvens resonerer med de fysiske rammer – med verden. Som når en tidligere slagteriarbejder antænder en blodbalje ved at synge ”Åh disse minder”. Vi forsøger at facilitere et nærværende og musikalsk møde med verden. Et rum, hvor én plus én pludselig giver meget mere end to. Dét er Resonerende Rum.”

Lars Greve – træblæser, komponist og kunstnerisk leder i Resonerende Rum

 

”Jeg er optaget af at give taletid til mennesker, der sjældent bliver hørt; og give dem redskaber til at kunne bruge deres stemme – også i overført betyd- ning. Der er intet andet sted, der er bedre at træne retten til at være i verden og træne både stemme og handlekraft end i et musikalsk fællesskab – og særligt ved hjælp af improvisation. Når vi improviserer er alle stemmer og bidrag lige vigtige – vi lytter, kommunikerer, eksperimenterer, udveksler ideer og holdninger – uden at fordømme, kritisere, blive vurderet eller ”terapeutiseret”. Vi skaber et rum før eller forud for sproget – et sanseligt og kreativt rum, hvor udtryks- og kommunikationsformen er improvisation. Og ud af dét rum vokser ordene og talen, som kan bidrage til helt nye måder at se og forstå verden og sig selv på. Det betyder også, at man kan deltage uden at have et verbalt sprog. Pludselig kan spædbarnet, den unge flygtning og den psykisk sårbare deltage på lige fod med alle andre og være med i ”ensemblet” – og meget ofte endda også excellere, fordi det handler om at lade barnet – sit indre barn – gå forrest”.

Lis Raabjerg Kruse, Musiker, retoriker, forfatter og projektleder i Resonerende Rum

Resonerende Rum er ikke gjort af mursten, men af et mangfoldigt sam- arbejde på tværs af eksisterende institutioner, virksomheder og aktører. Med base i Midt- og Vestjylland udvikler og realiserer vi værker, projekter og aktiviteter i tæt samarbejde med både private og offentlige aktører. Sammen kan vi nemlig realisere kunstværker og musikaktiviteter af højeste kvalitet lokalt, nationalt og internationalt. I Resonerende Rum forsøger vi at finde de frekvenser i alle dele af vores arbejde, hvor der opstår synergier og svingninger – det gælder også, når vi samarbejder. For at kunne gøre det, må vi spille efter gehør.

 

”Resonerende Rum landede med et brag i Holstebro Kommunes kulturliv i 2022. En kulturinstitution uden en byg- ning, men med en mission om at skabe sin kunst sammen med, blandt og på tværs af et meget bredt spektrum af del- tagere. På tværs af brancher, geografi og kunstformer. Det er nyt det her. Niveauet er tårnhøjt, men taler alligevel med største lethed til alles hjerter. Sådan er stor kunst, og med Resonerende Rum i Holstebro har vi fået en katalysator, som skaber varige kunstneriske påvirkninger og frisætter ny energi i vores kulturlandskab.”

Henrik Zacho, Kulturchef i Holstebro Kommune

 

”Vi har haft to meget spændende samarbejder med Resonerende Rum. Først ”En verden der mel- der sig”, hvor kunstcentrets klimaanlæg blev transformeret til en kæmpestor og meget velbesøgt højtaler. Vores gæster blev inviteret til at omfavne de store metalrør og mærke musikken udfolde sig med klarinetternes vibrerende klang. Lars fik en verden til at melde sig, og udvidede den siden med en invitation til Kunstcentrets før ukendte naboer, som blev nye bekendte til “Lyden af hver dag”. Optrædende fra tamburkorpset, konservatoriet, gourmetrestaurant, hjemløse og børnefamilier udgjorde et mageløst ensemble, der antændte klimaanlægget. Man skal være der, når Resonerende Rum byder ind – tro mig – prøv det!

Jannie Haagemann, Udstillingschef og seniorkurator på Copenhagen Contemporary

Resonerende Rum er udpeget til rytmisk specialensemble i 2021. Hvert år udpeger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik en lille håndfuld ensembler, som de mener er fyrtårne inden for deres genreområde. Resonerende Rum er blandt de tre første rytmiske specialensembler nogensinde udnævnt i Danmark.

Som specialensemble har Resonerende Rum en række forpligtelser i forhold til at udbrede sin musik i Danmark og dansk musik i udlandet. Resonerende Rum skal blandt andet være til gavn og glæde for publikum og fungere som inspiration for den musikalske fødekæde og det øvrige musikliv.

På det klassiske område har vi allerede fine specialensembler og basisensembler, og med de nye specialensembler skal de sammen sikre høj kunstnerisk kvalitet og virke som inspirator og fyrtårn for et rigt musikliv i hele landet. Vi er sikre på, at også de nye ensembler vil være bredt til stede i hele landet og medvirke til at udvikle samarbejder i nye formater (Statens Kunstfond).

Resonerende Rums status som specialensemble løber i første omgang fra 2021-2023. Med udnævnelsen følger driftstøtte i tre år. Læs mere om udnævnelsen af Resonerende Rum som første rytmiske specialensemble

Men hvem er egentlig ensemblet i Resonerende Rum? Ensemblet betragter vi som de mange involverede, der i forskellige kon- stellationer, former og formater tager del i og bidrager til aktiviteterne og værkerne i Resonerende Rum. Nogle gange mødes dele af ensemblet fysisk; som når flygtningebørnene improviserer til gymnasieelevernes korprøve eller de professionelle musikere komponerer i samspil med musikskolebandet – andre gange krydser de klange eller komponerer sange i en blodbalje eller et murværk – som når flere forskellige liveoptrædener indlejres i den samme klingende skulptur. Vores ambition er at mobilisere et stort, mangfoldigt ensemble, hvor både amatører, professionelle, privilegerede, marginaliserede, ressourcestærke og sårbare rummes og repræsenteres i og med den skabende og improviserede musik. På den måde anskuer vi Resonerende Rum som fremtidens kulturinstitution og en skole for den moderne samtidsmusik – vel at mærket en skole i ordets oprindelige betydning, nemlig frirum. Et rum, hvor der er plads og frihed til at udforske, eksperimentere, improvisere og resonere – med hinanden og med verden.

”Jeg oplever Resonerende Rum som et flydende sted, hvor mennesker kan være
og finde sig selv. Et nærmest arkitektonisk projekt, som spænder mellem noget universelt og noget meget jordnært, og evner at transformere ethvert sted til et vedkommende ”rum”. Dét, der gør Resonerende Rum helt særligt, er evnen til at spille på gehør i ethvert rum og bruge improvisationen til at finde den fælles frekvens, som løfter både svage og stærke”

Lene Tranberg Arkitekt og bestyrelsesmedlem i Resonerende Rum

Emil De Waal, kapelmester & trommeslager (Forperson)

Bjørn Albinus, forhenværende direktør (Næstperson)

Lene Tranberg, arkitekt

Bibi Mundbjerg, lokalpolitiker i Holstebro Kommune

Første tre nævnte er udvalgt af Resonerende Rum, hvoraf én er årligt på valg. Sidstnævnte er udpeget som repræsentant for Holstebro Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Lars Greve: Kunstnerisk leder, træblæser og komponist

Lis Raabjerg Kruse: Forfatter, musiker, retoriker og projektleder i Resonerende Rum

Simon Wetterstrøm Mariegaard: Lydteknisk producer

Klar Revision: Bogholder og statsautoriseret revision

Derudover samarbejder Resonerende Rum med foreninger, institutioner, kommuner, virksomheder, freelancere og fonde.