Resonerende Rum er udpeget til rytmisk specialensemble i 2021. Hvert år udpeger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik en lille håndfuld ensembler, som de mener er fyrtårne inden for deres genreområde. Resonerende Rum er blandt de tre første rytmiske specialensembler nogensinde udnævnt i Danmark.

Som specialensemble har Resonerende Rum en række forpligtelser i forhold til at udbrede sin musik i Danmark og dansk musik i udlandet. Resonerende Rum skal blandt andet være til gavn og glæde for publikum og fungere som inspiration for den musikalske fødekæde og det øvrige musikliv.

På det klassiske område har vi allerede fine specialensembler og basisensembler, og med de nye specialensembler skal de sammen sikre høj kunstnerisk kvalitet og virke som inspirator og fyrtårn for et rigt musikliv i hele landet. Vi er sikre på, at også de nye ensembler vil være bredt til stede i hele landet og medvirke til at udvikle samarbejder i nye formater (Statens Kunstfond).

Resonerende Rums status som specialensemble løber i første omgang fra 2021-2023. Med udnævnelsen følger driftstøtte i tre år. Læs mere om udnævnelsen af Resonerende Rum som første rytmiske specialensemble

Men hvem er egentlig ensemblet i Resonerende Rum? Ensemblet betragter vi som de mange involverede, der i forskellige kon- stellationer, former og formater tager del i og bidrager til aktiviteterne og værkerne i Resonerende Rum. Nogle gange mødes dele af ensemblet fysisk; som når flygtningebørnene improviserer til gymnasieelevernes korprøve eller de professionelle musikere komponerer i samspil med musikskolebandet – andre gange krydser de klange eller komponerer sange i en blodbalje eller et murværk – som når flere forskellige liveoptrædener indlejres i den samme klingende skulptur. Vores ambition er at mobilisere et stort, mangfoldigt ensemble, hvor både amatører, professionelle, privilegerede, marginaliserede, ressourcestærke og sårbare rummes og repræsenteres i og med den skabende og improviserede musik. På den måde anskuer vi Resonerende Rum som fremtidens kulturinstitution og en skole for den moderne samtidsmusik – vel at mærket en skole i ordets oprindelige betydning, nemlig frirum. Et rum, hvor der er plads og frihed til at udforske, eksperimentere, improvisere og resonere – med hinanden og med verden.

”Jeg oplever Resonerende Rum som et flydende sted, hvor mennesker kan være
og finde sig selv. Et nærmest arkitektonisk projekt, som spænder mellem noget universelt og noget meget jordnært, og evner at transformere ethvert sted til et vedkommende ”rum”. Dét, der gør Resonerende Rum helt særligt, er evnen til at spille på gehør i ethvert rum og bruge improvisationen til at finde den fælles frekvens, som løfter både svage og stærke”

Lene Tranberg Arkitekt og bestyrelsesmedlem i Resonerende Rum